C/​ Sant Felip, 15 bajo, Almassora
info@socialistesalmassora.org

Paguem les ajudes dels llibres i la paga extra de 2012 dels funcionaris

Els funcionaris de l’Ajuntament d’Almassora cobraran la setmana vinent els 169.000 euros corresponents a la paga extraordinària de Nadal de 2012 que el Govern central va eliminar quatre anys arrere. L’abonament correspon a 91 dies de treball, o la part proporcional si escau, i posarà fi al deute amb els treballadors municipals, que fins avui havien cobrat el 50% de la quantitat pendent.

La memòria del regidor de Personal, Santiago Agustí, del passat dilluns 11 recorda que “la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 estableix que cada Administració Pública podrà aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l’import del qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012”.

En compliment d’aquest precepte legal, en reunió de la taula general de negociació de 26 de gener, els assistents van acordar l’abonament de la part proporcional pendent de la paga de desembre de 2012 després de confirmar l’existència de crèdit suficient en el pressupost vigent.

159.000 euros per a Xarxa Llibres

El pagament del sou pendent dels funcionaris des de fa quatre anys es produirà una setmana després que el consistori haja transferit la totalitat de les ajudes a la compra de llibres de text del programa Xarxa Llibres. L’Ajuntament d’Almassora ha desemborsat ja els 159.294,54 euros en subvencions per als veïns que van registrar la seua sol·licitud en el termini establit.

La Tresoreria municipal ha confirmat que totes les famílies sol·licitants que s’ajusten als criteris estipulats per la Generalitat Valenciana han cobrat ja la subvenció municipal. El termini de sol·licitud d’ajudes per a la compra de llibres escolars va finalitzar amb 1.684 peticions registrades, 1.448 individualitzades i 236 tramitades des del centre CAES Errando Vilar. El volum de peticions va obligar a mobilitzar a un equip de funcionaris durant el període d’atenció al públic i durant la revisió de tota la documentació presentada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

es_ES